Thông tin liên hệ:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP VIỆT THÁI
  • Địa chỉ: Khu Phố Mới – Xã Vĩnh Tiến – Huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa 
  • Điện thoại: 0794718888

Biểu mẫu liên hệ